Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE.

WEBSITE

De in deze voorwaarden genoemde bepalingen zijn van toepassing op de sites www.ltc-vdm.nl, ltc-vdm.nl en ltc-vdm.PlanMySport.com (hierna genoemd "site").

INFORMATIE EIGENDOM

Als u informatie of delen van inhoud van deze site wilt gebruiken moet hiervoor kontakt opnemen met L.T.C. Vleuten de Meern (hierna genoemd "VDM"). VDM zal ervoor zorgen dat de aanvraag bij de eigenaar van de informatie terecht komt. 

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Het is verboden informatie van de site te kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, downloaden, versturen, door te geven of verspreiden, op welke wijze dan ook, behalve onder de volgende voorwaarden: u kunt de informatie per computer downloaden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik voor uzelf, mits u geen wijzigingen in de informatie aanbrengt en eventuele auteursrechten en overige eigendomsvermeldingen intact laat. Aanpassing of gebruik van deze informatie voor enig ander doel betekent schending van de auteursrechten en overige eigendomsrechten van VDM. In het kader van de toepassing van dit contract is het gebruik van deze informatie op een andere site of in een andere netwerkomgeving verboden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar van de informatie.

OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN VAN VDM EN FARMORE AUTOMATION

De site wordt gecontroleerd en beheerd door Farmore Automation vanuit het kantoor in Haarlem. Alle op de site toegankelijke informatie wordt in haar oorspronkelijke staat verstrekt. U neemt akte van het feit dat bepaalde informatie op de site onjuist kan zijn en dat VDM en Farmore Automation geen enkele expliciete of impliciete garantie geven met betrekking tot de inhoud van de informatie. VDM en Farmore Automation behouden zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met name tijdens het actualiseren van de site.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

VDM en Farmore Automation zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij in eerste instantie zijn verstrekt, bijvoorbeeld voor de inschrijving van een toernooi. Ook zullen hiervoor niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk is.
Alleen als u aangeeft dat u op de hoogte wil worden gehouden van andere door ons aangegeven activiteiten, zullen uw gegevens ook daarvoor worden gebruikt. Daarbij garanderen VDM en Farmore Automation dat uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven, maar dat het uitvoeren van de activiteit door VDM gebeurd. 
 

COOKIES

De site gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die de browser (het programma dat u nu gebruikt om dit te lezen) op uw computer plaatst om aan te geven dat u de site heeft bezocht. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Zij helpen ons om allerlei algemene informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op een pagina, hoe zij door de website navigeren, waarnaar zij kijken, welke computers zij hebben, welke browsers zij gebruiken, in welke taal zij de website bekijken, enzovoort. Deze statistieken helpen ons om de site continu te verbeteren om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kunt uw browser instellen dat cookies niet zijn toegestaan. U kunt dan nog steeds de site bezoeken, maar de werking van alle onderdelen kunnen we dan niet garanderen. Zonder cookies bent u bijvoorbeeld niet in staat om in te loggen!

Copyright © 2009 L.T.C. Vleuten de Meern en Farmore Automation. Alle rechten voorbehouden.

Terug...